idealo Preisfinderidealo Preisfinder - Finde den niedrigsten Flugpreis nach Abflugdatum
LANG_widget_price_headline_widget
LANG_widget_price_interface_add_inbound
LANG_widget_price_interface_add_inbound_label
LANG_widget_price_interface_add_inbound_label
LANG_widget_price_interface_add_inbound
Dane Lotu Londyn - Katowice
  • Czas lotu: min.. 02:05 / max.. 02:15
  • Odległość: 1350 km
  • Loty tygodniowo: 20
  • Czas lotu powrotnego: min.. 02:30 / max.. 02:30