Lotnisko Phuket

Odloty Phuket (HKT), Tablica odlotów, piątek, 28 listopada 2014*

Trasa lotu Odlot Samolot Linia lotnicza (Numer lotu)
Phuket - Bangkok-Don Mueang 07:50 32S Thai AirAsia (FD3020)
Phuket - Kuala Lumpur - KLIA 08:00 32S AirAsia Berhad (AK0829)
Phuket - Bangkok-Don Mueang 08:10 Boeing 737 Nok Air (DD7511)
Phuket - Bangkok-Don Mueang 08:50 32S Thai AirAsia (FD3002)
Phuket - Singapur - Changi 08:50 32S Singapore Airlines (MI0749), Bangkok Airways (PG4212), Silk Air (SQ5049), Virgin Australia (VA5781)
Phuket - Cziang Maj 09:20 32S Thai AirAsia (FD3159)
Phuket - Ko Samui 09:45 ATR airberlin (AB4412), Bangkok Airways (EY7639), Etihad Airways (MI5652), Silk Air (PG0252)
Phuket - Utapao (Pattaya) 09:45 ATR Bangkok Airways (PG0252)
Phuket - Singapur - Changi 09:50 32S Thai AirAsia (FD0376)
Phuket - Singapur - Changi 10:00 32S Emirates Airline (3K0534), Jetstar Asia (EK7732)
Phuket - Bangkok - Suvarnabhumi 10:05 Boeing 777 Thai Airways (TG0202)
Phuket - Singapur - Changi 10:15 Boeing 737 Singapore Airlines (MI0751), Bangkok Airways (PG4200), Silk Air (SQ5051), Virgin Australia (VA5716)
Phuket - Bangkok - Suvarnabhumi 10:20 32S British Airways (AB4357), airberlin (BA4166), Bangkok Airways (BR3976), EVA Airways (EY7627), Malaysia Airlines (MH5806), Qatar Airways (PG0272), Etihad Airways (QR3965)
Phuket - Kuala Lumpur - KLIA 10:30 Boeing 737 Thai Airways (MH0787), Bangkok Airways (PG4511), Malaysia Airlines (TG4787)
Phuket - Cziang Maj 10:35 32S Thai AirAsia (FD3161)
Phuket - Singapur - Changi 10:40 32S Tigerair (TR2153)
Phuket - Bangkok - Suvarnabhumi 10:50 Airbus 330 Thai Airways (TG0204)
Phuket - Bangkok-Don Mueang 11:20 Boeing 737 Nok Air (DD7503)
Phuket - Cziang Maj 11:30 32S Bangkok Airways (PG0247)
Phuket - Cziang Maj 11:35 32S Thai Airways (TG1272)

Przyloty Phuket (HKT), Tablica przylotów, piątek, 28 listopada 2014*

Trasa lotu Przylot Samolot Linia lotnicza (Numer lotu)
Singapur - Changi - Phuket 07:50 32S Singapore Airlines (MI0750), Bangkok Airways (PG4213), Silk Air (SQ5050), Virgin Australia (VA5845)
Cziang Maj - Phuket 08:20 32S Thai AirAsia (FD3160)
Bangkok-Don Mueang - Phuket 09:00 32S Thai AirAsia (FD3037)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 09:10 Boeing 777 Thai Airways (TG0201)
Ko Samui - Phuket 09:15 ATR Aeroflot Russian Airlines (AB4415), airberlin (EY7640), Bangkok Airways (MH5811), Malaysia Airlines (MI5651), Etihad Airways (PG0251), Silk Air (SU3990)
Singapur - Changi - Phuket 09:20 32S Emirates Airline (3K0533), Jetstar Asia (EK7731)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 09:30 32S British Airways (AB4352), airberlin (BA4165), Bangkok Airways (BR3925), EVA Airways (EY7624), Japan Airlines (JL5987), Qatar Airways (PG0271), Etihad Airways (QR3966)
Singapur - Changi - Phuket 09:35 Boeing 737 Singapore Airlines (MI0752), Bangkok Airways (PG4201), Silk Air (SQ5052), Virgin Australia (VA5717)
Kuala Lumpur - KLIA - Phuket 09:50 Boeing 737 Thai Airways (MH0786), Bangkok Airways (PG4512), Malaysia Airlines (TG4786)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 09:55 Boeing 777 SAS Scandinavian Airlines (JL5911), Thai Airways (NH5961), ANA All Nippon Airways (SK8622), Japan Airlines (TG0203)
Kuala Lumpur - KLIA - Phuket 10:05 32S Thai AirAsia (FD0386)
Singapur - Changi - Phuket 10:10 32S Tigerair (TR2152)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 10:35 32S Air France (AB4366), British Airways (AF8028), Finnair (AY6289), airberlin (BA4177), Bangkok Airways (EY7692), Qatar Airways (PG0283), Etihad Airways (QR3974)
Cziang Maj - Phuket 10:40 32S Thai Airways (TG1151)
Bangkok-Don Mueang - Phuket 10:50 Boeing 737 Nok Air (DD7502)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 11:00 Airbus 330 Thai Airways (TG0205)
Bangkok-Don Mueang - Phuket 11:10 Boeing 737 Nok Air (DD7504)
Bangkok - Suvarnabhumi - Phuket 11:25 32S British Airways (AB4354), Finnair (AY6283), Aeroflot Russian Airlines (BA4173), airberlin (BR3935), Bangkok Airways (EY7626), EVA Airways (KL3746), KLM (PG0275), Qatar Airways (QR3964), Etihad Airways (SU3985)
Bangkok-Don Mueang - Phuket 11:30 Boeing 737 City Airways (E80013)
Hongkong - Chek Lap Kok - Phuket 11:35 32S Cathay Pacific Airways (CX5212), Dragonair (KA0212)
Ogłoszenie